67/TB-UBND
Chi tiết văn bản
67/TB-UBND
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại hội nghị của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết các vướng mắc trong thực hiện dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT)
Ngày ban hành 13/04/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb67_signed.pdf
 Trở về trang trước