12364/UBND-CN
Chi tiết văn bản
12364/UBND-CN
Thống nhất, hoàn thiện lại dự thảo "Quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ngành cấp tỉnh, chính quyền cấp huyện, xã trong quản lý về cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"
Ngày ban hành 12/10/2017
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12364_signed.pdf
 Trở về trang trước