189/KH-BCĐ
Chi tiết văn bản
189/KH-BCĐ
Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2019
Ngày ban hành 20/11/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh189_signed.pdf
 Trở về trang trước