1271/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1271/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Cải tạo, nâng cấp Kho lưu trữ Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/04/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1271_signed.pdf
 Trở về trang trước