61/TB-UBND
Chi tiết văn bản
61/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tại Hội nghị về việc mở các đường bay mới kết nối tỉnh Thanh Hóa với các địa phương trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển du lịch
Ngày ban hành 09/04/2018
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb61_signed.pdf
 Trở về trang trước