1337/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1337/QĐ-UBND
Giao đất cho UBND xã Yên Thắng để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc và Khu trung tâm Văn hóa xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1337_signed.pdf
 Trở về trang trước