381/GP-UBND
Chi tiết văn bản
381/GP-UBND
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty TNHH Một thành viên DHT
Ngày ban hành 05/10/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp381_signed.pdf
 Trở về trang trước