3781/2017/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3781/2017/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 3568/2008/QĐ-UBND ngày 07/11/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về quản lý, phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 05/10/2017
Người ký Ngô Văn Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3781_signed.pdf
 Trở về trang trước