19/TB-UBND
Chi tiết văn bản
19/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp Quốc lộ 217 (giai đoạn 2), vay vốn ADB
Ngày ban hành 30/01/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb19_signed.pdf
 Trở về trang trước