1803/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1803/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1803_signed.pdf
 Trở về trang trước