4023/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
4023/UBND-THKH
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Sông Mã tại Công văn số 65/CV-SM ngày 31/3/2018
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c4023_signed.pdf
 Trở về trang trước