4443/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4443/QĐ-UBND
Đổi tên và sáp nhập các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 08/11/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4443_signed.pdf
 Trở về trang trước