4021/UBND-CN
Chi tiết văn bản
4021/UBND-CN
Cho phép tận thu, vận chuyển khối lượng đất thừa trong quá trình thực hiện Phương án hạ thấp độ sâu, cải tạo đồng ruộng khu Cồn 30, thôn 7, xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c4021_signed.pdf
 Trở về trang trước