14052/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14052/UBND-THKH
Giao tham gia ý kiến việc bổ sung địa bàn hoạt động của tổ chức PALS/Mỹ
Ngày ban hành 07/11/2018
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c14052_signed.pdf
 Trở về trang trước