216/GP-UBND
Chi tiết văn bản
216/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Hộ kinh doanh cá thể Lê Nhữ Hồng
Ngày ban hành 10/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp216_signed.pdf
 Trở về trang trước