1312/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1312/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp và đất, cát có hàm lượng SiO2 nhỏ hơn 85% tại xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1312_signed.pdf
 Trở về trang trước