1336/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1336/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán và giao kinh phí thực hiện một số chương trình mục tiêu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa năm 2018
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1336_signed.pdf
 Trở về trang trước