130/BC-UBND
Chi tiết văn bản
130/BC-UBND
Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành
Ngày ban hành 30/08/2017
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc130_signed.pdf
 Trở về trang trước