1761/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1761/UBND-CN
Giao chuẩn bị hồ sơ, đấu mối để làm việc với cá nhân có liên quan đến Dự án REII
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1761_signed.pdf
 Trở về trang trước