14/KH-UBND
Chi tiết văn bản
14/KH-UBND
Thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2018
Ngày ban hành 19/01/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh14_signed.pdf
 Trở về trang trước