143/GP-UBND
Chi tiết văn bản
143/GP-UBND
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty cổ phần Vận tải thủy bộ và thương mại Hương Xuân
Ngày ban hành 04/05/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp143_signed.pdf
 Trở về trang trước