1800/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1800/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Cảng Lễ Môn của Công ty cổ phần Cảng Thanh Hóa tại phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1800_signed.pdf
 Trở về trang trước