8115/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8115/UBND-CN
Bàn giao quản lý khai thác các tuyến đường trong Khu công nghiệp Bỉm Sơn
Ngày ban hành 11/07/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8115_signed.pdf
 Trở về trang trước