4016/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
4016/UBND-THKH
Giao tham mưu việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bãi tập kết kinh doanh cát của Công ty TNHH Dịch vụ - TM Đại An
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c4016_signed.pdf
 Trở về trang trước