131/BC-HĐPH
Chi tiết văn bản
131/BC-HĐPH
Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Ngày ban hành 30/08/2017
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc131_signed.pdf
 Trở về trang trước