144/BC-UBND
Chi tiết văn bản
144/BC-UBND
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày ban hành 28/09/2017
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc144_signed.pdf
 Trở về trang trước