1794/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1794/QĐ-UBND
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất sét làm vật liệu san lấp san lấp tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh" của Công ty Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trường An, Chi nhánh Thanh Hóa được cấp phép thăm dò, trữ lượng tính đến ngày 12/01/22018)
Ngày ban hành 15/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1794_signed.pdf
 Trở về trang trước