12366/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
12366/UBND-KTTC
Giao tham gia ý kiến các dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
Ngày ban hành 12/10/2017
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12366_signed.pdf
 Trở về trang trước