127/BC-UBND
Chi tiết văn bản
127/BC-UBND
Báo cáo roát, đánh giá thủ tục hành chính các lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/08/2017
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc127_signed.pdf
 Trở về trang trước