8146/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
8146/UBND-KTTC
Giải quyết đề nghị hỗ trợ đào tạo nghề may công nghiệp thuộc Chương trình khuyến công địa phương năm 2019
Ngày ban hành 11/07/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8146_signed.pdf
 Trở về trang trước