5319/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5319/UBND-NN
Sử dụng đất của Công ty Điện lực Thanh Hóa tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Phạm Đình Minh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c5319_signed.pdf
 Trở về trang trước