209/GP-UBND
Chi tiết văn bản
209/GP-UBND
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Hoàng Quân
Ngày ban hành 02/07/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp209_signed.pdf
 Trở về trang trước