112/KH-UBND
Chi tiết văn bản
112/KH-UBND
Kế hoạch tăng cường triển khai phòng, chống bệnh không lây nhiễm năm 2018
Ngày ban hành 30/05/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh112_signed.pdf
 Trở về trang trước