55/GP-UBND
Chi tiết văn bản
55/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 09/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp55_signed.pdf
 Trở về trang trước