5318/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5318/UBND-CN
Thực hiện dự án Khu tái định cư và khu nghĩa trang phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Tân Dân, huyện Tĩnh Gia
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c5318_signed.pdf
 Trở về trang trước