1804/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1804/QĐ-UBND
Phê duyệt hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo cấp cho nhân dân các huyện Mường Lát và Thường Xuân tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất thay thế nương rẫy trong thời gian chưa tự túc được lương thực từ tháng 9-12 năm 2017 và từ tháng 1-2 năm 2018
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1804_signed.pdf
 Trở về trang trước