1765/UBND-NN
Chi tiết văn bản
1765/UBND-NN
Công ty Cổ phần Gạch Tuynel Trường Lâm Thanh Hóa gia hạn thuê đất tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1765_signed.pdf
 Trở về trang trước