63/GP-UBND
Chi tiết văn bản
63/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Ivory Việt Nam - Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp63_signed.pdf
 Trở về trang trước