65/KH-UBND
Chi tiết văn bản
65/KH-UBND
Triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/03/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh65_signed.pdf
 Trở về trang trước