107/TB-UBND
Chi tiết văn bản
107/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị nghe báo cáo quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035
Ngày ban hành 14/06/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb107_signed.pdf
 Trở về trang trước