51/TB-UBND
Chi tiết văn bản
51/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi làm việc với Công ty TNHH NY Hoa Việt về tình hình triển khai thực hiện dự án Sản xuất, kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu tại xã Châu Lộ, huyện Hậu Lộc
Ngày ban hành 28/03/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb51_signed.pdf
 Trở về trang trước