642/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
642/QĐ-UBND
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa cho Công ty Cổ phần Hiền Đức Hải Hòa
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d642_signed.pdf
 Trở về trang trước