12359/UBND-CN
Chi tiết văn bản
12359/UBND-CN
Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về kinh doanh rượu
Ngày ban hành 12/10/2017
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12359_signed.pdf
 Trở về trang trước