4007/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4007/UBND-NN
Cho phép thực hiện kiểm toán độc lập dự án hoàn thành, công trình: Đầu tư xây dựng hợp khối Trung tâm dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và Trung tâm thông tin UDCGKHCN Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c4007_signed.pdf
 Trở về trang trước