2605/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2605/QĐ-UBND
Công nhận thị trấn Bến Sung và khu vực dự kiến mở rộng, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
Ngày ban hành 11/07/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2605_signed.pdf
 Trở về trang trước