112/GP-UBND
Chi tiết văn bản
112/GP-UBND
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất cho Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp112_signed.pdf
 Trở về trang trước