4014/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
4014/UBND-THKH
Nghiên cứu, đầu tư các nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ T-TECH Việt Nam
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c4014_signed.pdf
 Trở về trang trước