4431/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4431/QĐ-UBND
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát số 02a, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa" (Trữ lượng tính đến ngày 22/02/2018)
Ngày ban hành 08/11/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4431_signed.pdf
 Trở về trang trước