4024/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4024/UBND-NN
Chủ trương điều chỉnh thiết kế kè đoạn từ cọc số 7 đến cọc số 10 của dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742-K44, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c4024_signed.pdf
 Trở về trang trước