28/KH-UBND
Chi tiết văn bản
28/KH-UBND
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/02/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh28_signed.pdf
 Trở về trang trước